Peter Knutzen. Generaldirektør for DSB 1931-1945 (1946). 14. januar 1887 - 23. februar 1949

Født på Ærø som søn af gårdbestyrer Jens Kristian Knutzen. Peter Knutzen blev cand. jur. og ansat i potsvæsenet. Med rent UG i alle fag blev han i 1908 hentet til centraladministrationen som assistent. Avancerede hurtigt og blev i 1927 kontorchef og i november 1931 generaldirektør for DSB, åremålsansat for en seksårig periode (i første omgang). Knutzen blev den 19. oktober 1931 ringet op af minister Friis-Skotte der bad ham møde hos ministeren. Under mødet bad Friis-Skotte (iflg. Knutzen) på hele regeringesn vegne Knutzen om at overtage embedet som generaldirektør for statsbanerne, idet han (Friis-Skotte) ikke kunne blive ved med at være både minister og i praksis også generaldirektør.

Knutzen havde bilismens trussel men var alligevel med til at modernisere driften ved bygning af Lillebæltsbroen og af Storstrømsbroen og forestod elektrificeringen af københavns nærtrafik (S-banen).

Noget af det første Knutzen tog fat på var en modernisering af statsbanernes - Danmarks største vognmandsforretning - organisation. Selv om der var et vist pres for at nedlægge distrikterne, mente han at de burde opretholdes, men nok kunne reduceres fra 3 til 2, hvilket skete kort efter hans tiltræden, idet distriktet i Struer var ledigt og blev nedlagt. Samtidig arbejdede han for at statsbanerne skulle overtage Mommarkbanen og ombygge denne til normal sporvidde (1932-1933).

Knutzen indførte også lyntogene og etablerede rutebildrift samt begyndte anskaffelsen af større dieselmotorvogne og - lokomotiver.

Kort efter befrielsen i 1945 blev Knutzen beordret på orlov af den kommunistiske Trafikminister Alfred Jensen, der også foranledigede iværksat den tjenestmandsundersøgelse, der fuldstændig grundløst førte til, at han i 1948 blev afskediget i unåde (dog med sin pension) på grund af sin rolle som formand for den Dansk-tyske Forening. Peter Knutzen fik på grundlag af bl.a. dette af regeringen dikterede samarbejde med Værnemagten et noget ulykkeligt eftermæle.

  • Ole Knutzen: Sandheden forældes ikke (1999) - bog og dokumentation afleveret til Historisk Samling fra Besættelsen
  • Jeg anklager Rigsdagen. Hal Koch 1947
  • 40 aar i statens tjeneste. Peter Knutzen (1948)
  • Peter Knutzen: Jeg frygter ikke historiens dom. Lars Bjarke Christensen (2010)
Print/export