Lyntog Gudenåen kører i land i Korsør 1970 Lyntog er en betegnelse anvendt af DSB for en hurtig togforbindelse i landsdelstrafikken med få stop undervejs. I DSB's køreplan benævnes lyntoget nu 'IC-Lyn' som er et hurtigere supplement til Intercitytoget, der standser i alle større byer.

Danmarks første lyntog var DSB's 'røde lyntog' litra MS, der blev indsat i drift mellem København, Århus og Aalborg i maj 1935 i forbindelse med åbningen af Lillebæltsbroen. Med ét slag blev rejsetiden København-Aalborg nedsat fra 10½ til 6½ timer og man kunne blive siddende og blive kørt om bord på færgen. Kort tid efter indsættelsen satte et trevogntog danmarksrekord mellem Vigerslev og Roskilde med 162 km/t.

I perioden 1963-1966 blev nyt dedikeret MA-lyntogsmateriel indsat. Fra 1981 til ca. 1995 afprøvedes det såkaldte prototypelyntog (lokomotivtrukket togsæt!) - materiellet solgtes til Iran i 1995.

I dag køres lyntog af DSB's IC3-tog mellem København, Århus og Aalborg - og til dels af IR4-toget mellem København og Fredericia. Tophastigheden har siden 1998 været 180 km/t. Det er meningen, at lyntogene med tiden skal fremføres af IC4-toget.

Litteratur
  • Lyntog - Trafikrevolutionen i 1935' af John Poulsen. Banebøger, 1985. ISBN 87-88632-05-9
Print/export