John S Louth. Kilde: DJM John Spiking Louth Overdriftsbestyrer 1862 - 31.marts 1866

Louth opholdt sig mest i Flensborg og placerede derfor i Århus en stedfortræder og sekretær Anders Christian Larsen (tidligere postvæsenet i Altona). Han blev den daglige leder af driftsselskabets hovedkontor i Århus. Frederik Møller, der indtil da havde været stationsforvalter i Flensborg, blev driftsleder.

Afskediget fra JFJ i 1866 fordi man politisk ikke kunne acceptere at han også stadig var overdriftsbestyrer for de slesvigske baner.

Print/export