Banedanmark

Banestyrelsen blev udskilt som selvstændig styrelse (National Rail Agency) fra DSB pr. 01.01.1997. Udgangspunktet var DSB bane, hvis direktør Erik Elsborg blev Banestyrelsens første direktør.

Opgaven for Banestyrelsen var at forvalte statens jernbaneinfrastruktur.

Erik Elsborg valgte i 1999 at fratræde som direktør efter uoverensstemmelser med såvel DSB, som departementet og med Jernbanetilsynets direktør Flemming Lund. Efterfølgeren blev Jens Andersen, der i 2003 blev chef for den nye trafikstyrelse, hvortil også Banestyrelsens sektorplanlægning overførtes.

Banestyrelsen ændrede i 2004 navn til Banedanmark.

Rapporter af eller om Banedanmark / Banestyrelsen

Banedanmark rapporter

Revisionsrapporter - rigsrevisionen

Se også

Print/export