Jysk-Fynske Jernbaner også kendt som *Det Danske Jernbanedriftsselskab og De Jysk-Fynske Statsbaner

Begyndelsen

De første jernbaner i jylland blev anlagt af konsortiet Peto, Brassey & Betts med sir Samuel Morton Peto i spidsen.

Grundlaget var Lov om Jernbane-anlæg i Jylland af 31. juli 1853. Der var - som ved mange jernbaneanlæg - adskillige meninger om linieføring baseret på forskellige interesser og selve loven indeholdt da også kun to paragraffer, hvor den første tillod kongen at meddele koncession på en jernbane fra Hertugdømmet Slesvig, med eller uden sidebaner, gennem Nørrejylland til Frederikshavn med bro ove rLimfjorden ved Ålborg. Den anden paragraf fastlagde mulighederne for statens medfinansiering. Det var herefter op til regringen at fastlægge linieføringen.

Det Danske Jernbane Driftsselskab

De Jysk Fynske Jernbaner

De Jysk Fynske Statsbaner

Print/export