Anders Christian Larsen kom fra postvæsenet i Altona og blev 1862-1868 stedfortræder i Århus for John S. Louth, da denne foruden at være driftsbestyrer for De Slevigske Baner og blev driftsbestyrer for Peto, Brassey & Betts's Jysk-Fynske Jernbaner, DJDS.

1868-1873 var han stationsforvalter på Horsens station.

1874-1911 direktør for Lolland-Falsterske Jernbaneselskab.

Print/export