Theodor Andersen Alstrup Generaldirektør for DSB juli 1915-1931

Født 8. februar 1868 i Viborg som søn af avlsbruger og byrådsmedlem Christen Mehlsen Andersen Alstrup (1833-1895) og Maren Cathrine Daa (1837-1913). Juridisk embedseksamen 1889 og derefter beskæftiget i sparekasse og med godsforvaltning. 1894 sagfører i Århus. 1905 direktør for den nyetablerede Købmands- og Håndværkerbank i Århus. Det var noget overraskende at han i 1915 af trafikminister Hassing Jørgensen blev udnævnt til generaldirektør for DSB, men det var regeringens hensigt efter den nye statsbaneordning af maj 1915 at lægge mere vægt på de forretningsmæssige kompetencer, i modsætning til tidligere generaldirektørers mere tekniske kompetencer.

Embedsperioden blev i høj grad præget af 1. verdenskrig og dennes eftervirkninger.

Generaldirektør for De danske statsbaner 1. oktober 1915 - 1. november 1931 hvor han blev afløst af Peter Knutzen

Gift 1897 med Hedevig Nielsine Olsen.

Se også:

Print/export