Henrik Hassenkam 24. december 1940 - 20. marts 2011.

Administrerende direktør i DSB fra 14. marts 1994, hvor han afløste generaldirektør Peter Langager, der var fratrådt som generaldirektør 9. oktober 1993.

CV

Født: 1940 Student: Vestre Borgerdyd Skole 1960 Værnepligt og reserveofficer: 1960-1962 Cand.polit.: 1968 Lic.merc.: 1975

Ansættelser

  • Kommitteret, Finansministeriet 2003
  • Direktør DSB 2002
  • Adm. Direktør DSB 1994 – 2002
  • Departementschef, Arbejdsministeriet 1983 – 1994
  • Planlægningschef, Arbejdsministeriet 1981 – 1983
  • Økonomisk-statistisk konsulent, Arbejdsministeriet 1978 – 1981
  • Fuldmægtig, Budgetdepartementet, Finansministeriet 1973 – 1978
  • Planning officer, Ministry of Finance and Economic Planning, Nairobi, Kenya 1970 – 1973
  • Amanuensis, Handelshøjskolen, København 1968 – 1970
  • Administrerende direktør Banedanmark 2005-2006

Se også:

Print/export