thumb|250px|Lennart Torstenson Lennart Torstenson, 17. august 1603-7. april 1651, greve (1647), general 1632, rigsråd feltmarskal 1641, generalguvernør i Västergötland, Dal, Värmland og Halland. Gift 1633 med Beata De la Gardie (Johansdotter) (1612-1680).

Biografi

Han fødtes på Forstena gård i Västergötland. Lennart Torstenson var bl.a. feltmarskal i trediveårskrigen og sejrede ved Breitenfeld [jernbaner:[1642]] og Jankov 1645.

Lennart Torstensson var en af Gustav II Adolfs vigtigste militære rådgivere og reorganiserede det svenske artilleri.

År 1632 kom han i tysk fangenskab, og under fængslingen fik han reumatisme som plagede ham resten af livet. Under felttogene måtte han ofte bæres.

Han havde ofte problemer med sine lejetropper, som på grund af udeblevet sold truede med mytteri.

Under krigen mod Danmark 1643-45 erobrede han Jylland. Reumatismen tvang ham i 1645 til at stoppe krigen, og han endte sine dage som guvernør over Vestsverige.

Ved sin hurtige og overrumplende krigsførelse anses Lennart Torstenson for at have været en læremester for Karl X Gustav. Som menneske beskrives han kun i positive vendinger.

Print/export