Peter Andreas Langager født 18. april 1939 i Odense. Generaldirektør for DSB - som han kom til som trafikelev i 1956 - fra april 1988 til 9. oktober 1993. Han fratrådte DSB ved udgangen af året 1993. Banedirektør Erik Elsborg fungerede som generaldirektør frem til Henrik Hassenkams tiltrædelse 14. marts 1994.

Se også:

Print/export