Dyndet Grusgrav (Dy (1918 Dyg) - Sidespor på Sjællandske Vestbane lidt øst for Kværkeby station til Dyndet Ås, der er en udløber af Køge Ås

Anvendt af Statsbanerne fra 1895 til 1922/23 hvor sidesporet blev fjernet (grusgraven kan have været anvendt allerede fra 1856 ved Vestbanens anlæg)

Print/export