Indholdsfortegnelse

Sønderborgbanen

Jernbanestrækning oprindeligt fra Padborg senere fra Tinglev

Administreres i dag af Banedanmark.

Historie

Banen blev først bygget i 1901, da forbindelserne med skib fra Flensborg til Sønderborg var relativt gode. Hovedstrækning var i den tyske tid Padborg-Tørsbøl-Sønderborg, mens Tinglev-Tørsbøl kun var en sidebane til at skabe forbindelse til Tønder og det øvrige del af den nuværende Sønderjylland. Efter Genforeningen i 1920 blev roller byttet om - forbindelse fra Tinglev blev hovedforbindelsen. I 1932 blev det besluttet at strækningen Padborg og Tørsbøl skulle nedlægges sammen med Broagerbanen. På Tørsbøl stations område står en mindesten for den nedlagte strækning. Sønderborgbanen blev elektrificeret i slutningen af 1990'erne.

Ekspeditionssteder

Strækningen fra Padborg havde følgende stationer

Trafik

Før 1920 var der direkte tog til/fra Flensborg. Efter 1920 blev trafikken over Padborg begrænset, mens der var trafik til Tinglev og nordpå. Lokaltrafikken på banen blev nedlagt i 1974. I dag er de fleste forbindelser Intercity til/fra København. Al godstrafik er ophørt.

Print/export