Gråsten station Gst på Sønderborgbanen 1901-

Fra amtsbanegårde var der 1899-1926 med Aabenraa Amts Jernbaner til Åbenrå.

Print/export