Regionstog RT

Driver Region Sjællands tidligere privatbaner

Selskabet blev dannet ved fusion mellem LJ og ØSJS pr. 1. januar 2009. I praksis indgik også VL-banerne (HTJ og OHJ) fra starten, men formelt indgik de først i samarbejdet pr. 23. juni 2009.

Regionstogs administration der lå i Holbæk hhv. Maribo samles pr. 1. juli 2013 i Næstved.

Pr. 1. juli 2015 fusioneredes Lokalbanen og Regionstog i selskabet Lokaltog.

En fjernstyringscentral

I løbet af maj 2013 blev EBISCREEN 2000 taget i brug til styring af alle Regionstogs baner. Fjernstyringscentralen blev placeret på Maribo station i den tidligere Jernbanerestauration! Systemet, der blev ordret i begyndelsen af 2012, er leveret af Bombardier Transportation Danmark A/S og baseret på Bombardiers EBISCREEN Centralized Traffic Control CTC (BCTC). Oprindeligt skulle der have været fjernstyringscentraler både i Maribo og Holbæk, men teknisk var der ingen grund til at anvende mere end en central til at fjernstyre de fire baner.

Der er generelt ikke sket ændringer i understationernes fjernstyringsudstyr. Bombardier opdaterede dog de 10 understationer på Østbanen, der hidtil havde været fjernstyret med CACTUS fra Lokalbanens fjernstyringscentral i Hillerød.

Print/export