Johan Carl Christian Brosbøll (7. august 1816 i Fredericia - 9. maj 1900). Forfatter, ansat ved Det kongelige Bibliotek fra 1853.

Skrev under pseudonymet Carit Etlar:

Huskes især for Gjøngehøvdingen og Dronningens Vagtmester, hvor de svenske soldater i lyset af en vis nordisk støtte til Danmark i Treårskrigen skildres som ædle krigere, medens svenskernes tyske lejetropper i lyset af samme krig beskrives som brutale, usle og nedrige.

Om Carit Etlars store popularitet vidner de talrige udgaver samt oversættelser til fremmede sprog.

Print/export