Odsherreds Jernbane (OHJ)

Fra maj 2003 del af Vestsjællands Lokalbaner. Pr. 1. januar 2009 dannes Regionstog af VL (HTJ og OHJ), LJ og ØSJS. VL er dog formelt først med fra 23. juni 2009

Holbæk-Nykøbing Sjælland 18. maj 1899

Ekspeditionssteder

Se også

Print/export