Povl Johannes Hjelt DSBs generaldirektør fra 1. september 1970 til fratræden 30. november 1981. (jf Lov nr 109 af 1. april 1969 om styrelsen af statsbanerne).

Povl Hjelt blev født i 29. juli 1921 i Asdal som søn af førstelærer Einar Hjelt. Student i 1940 i Horsens og samme år ansat ved DSB som trafikelev. Cand. jur. 1950.

Udnævnt til generaldirektør for Danske Statsbaner den 26. maj 1970 fra den 1. september s.å. at regne.

Gennemførte i sin 11-årige embedsperiode modernisering og strukturelle ændringer af etaten, bl.a. med indførelse af intercitytog i fast (stiv) køreplan (K74). Desuden stod han sammen med Jens Nielsen bag det nye designprogram, der fjernede vingehjulet og indførte den røde farve på materiellet, de brune pølsemandsuniformer men gennemførte også en gennemgribende modernisering af DSB's visuelle profil.

Povl Hjelt døde 17. juli 2013

Se også:

Print/export