Rigsmarsken var Danmarks riges øverste hærfører fra 1200-tallet til enevældens indførelse i 1661. I det moderne Danmark ledes forsvaret af Forsvarschefen.

Print/export