En 'bogie' (udtales [ˡbɔɡi]) er en del af et skinnekøretøj, hvori der er monteret hjulsæt. Bogien er drejeligt fastgjort under køretøjet.

Tidligere kaldtes en bogie tillige for en truck. Mange kalder den for en boogie (udtalt [ˡbuɡi), som er den normale måde at udtale et lignende fænomen på vejkøretøjer.

En bogie kan være monteret med et eller flere hjulsæt, typisk kan man sige, at jo flere hjulsæt der er på hver bogie, jo tungere et køretøj kan det bære.

Bogier har den fordel frem for fastmonterede enkeltaksler, at de kan optage flere stød og give bedre affjedring ved uregelmæssigheder i skinnerne. Da bogiens akselafstand desuden oftest er langt mindre end på fx en toakslet vogn, kan der køres i skarpe kurver med langt mindre slid på skinner og hjul.

Se også
Print/export