Frederic Henry Trevithick (6. november 1843 - 19. september 1893) afløste 1. april 1866 Louth som overdriftsbestyrer for JFJ.

Trevithick - der var sønnesøn af lokomotivkonstruktøren Richard Trevithick - havde indtil da ledet en mindre tysk jernbane Frankfurt-Homburg og talte udmærket engelsk og tysk.

Han blev gift med Mary Isabella Mabel Goldie, født i Madras.

Han afskedigedes i 1867 i forbindelse med statens overtagelse af selskabet.

Trevithicks far, der også hed F.H. Trevithick var maskinchef ved Grand Trunk Railway, Canada og hans onkel Francis Trevithick havde en tilsvarende stilling i Crewe. Da han var 18 begyndte han sin uddannelse ved de af hans oldefar John Harvey grundlagte maskinværksteder i Hayle (Cornwall). Ved læretidens udløb i 1863 kom han til lokomotivtegnestuerne ved London and North Western Railway i Crewe. To år senere blev han som kun 22-årig ansat som direktør for jernbanen Frankfurt-Homburg, en stilling han forlod for i 1886 at tiltræde stillingen som direktør ved JFJ.

Print/export