Peto, Brassey & Betts Engelsk jernbanekonsortium, der anlagde og drev en række af de første jernbaner i Jylland og på Fyn.

Aktiviteter i Danmark

Firmaet fik i februar 1859 koncession på bygning af en jernbane fra Århus til Struer og Randers via Langå. Byggearbejdet gik i gang i efteråret 1859 og første strækning til Randers blev åbnet i 1862. Grundlaget for bygning blev ændret i 1860, hvor staten indgik en ny aftale med konsortiet den 18. december 1860, hvor staten overtager strækningerne som konsortiet har koncession på og imod at de bygger flere strækninger i Jylland og på Fyn. Det bliver stadfæstet i lov af 10. marts 1861.

Firmaet byggede følgende strækninger i Jylland:

Derudover stifter konsortiet Det danske Jernbane Driftsselskab, som allerede den 1. september 1867 blev overtaget af staten, der overførte aktiviteterne til de Jysk-Fyenske Jernbaner – forgængeren til DSB.

Aktiviteter i Slesvig

I hertugdømmet Slesvig byggede firmaet strækningen Flensborg til Tønning med en sidebane til Rendsborg, som åbnede i 1859 på en koncession fra den 27. maj 1852. Den 1. maj 1862 fik de koncession på bygning og drift for banen fra Flensborg via Padborg til grænsen ved Farris som pga. krigen blev åbnet i dele fra 1864 til 1866 og sidebanerne til Haderslev, Aabenraa og Tønder. I 1865 blev strækningerne i hertugdømmet Slesvig solgt til bankierkonsortiet Erlanger og Söhne hvor driftaktiviterne blev overført til selskabet „Schleswigsche Eisenbahn Gesellschaft“, mens entreprenørkonsortiet afsluttede bygningen af strækningerne 1869. I 1870 bliver „Schleswigsche Eisenbahn Gesellschaft“ indlemmet i Kiel-Altona selskabet. Se også:

Samuel Morton Peto, Edward Ladd Betts og Thomas Brassey

Print/export