*Litra MS, hvis fulde oprangering lyder MS-AA-MS, er et trevogns togsæt og var den første type lyntog hos DSB.

Der byggedes fire sæt af typen hos lokomotivfabrikken Frichs i Århus i 1935, og var da de blev bygget, topproduktet som dansk industri kunne byde på. Hver vogn af litra MS var udstyret med 2 Frichs 6185ca motorer, (også kendt fra MO-motorvognene), der hver ydede 250 hk ved ca. 500 omdr./min. De sattes i drift samtidig med indvielsen af Lillebæltsbroen og muliggjorde sammen med denne væsentligt kortere rejsetider mellem København og flere jyske byer. Fra 1937 suppleredes de af yderligere fire firevognssæt, litra MB, der var af samme konstruktion som litra MS. De fire MB-sæt blev dog snart til fem, da en af litra MS efter at være brændt i 1938 ombyggedes til netop MB. Den nåede imidlertid ikke at komme i drift som sådan, før den tyske besættelse 9. april 1940 bevirkede indstilling af al drift med lyntogene. Først efter besættelsens ophør og i fem år at have været gemt hen på Helgoland Maskindepot i København, blev alle otte togsæt atter sat i drift 12. oktober 1945.

Da lyntogene i 1955 fyldte 20 år, stod det klart, at litra MS og MB var ved at være forældede, og i 1963 og 1966 indsattes derfor de nybyggede lyntog litra MA til erstatning. De gamle lyntog indsattes i første omgang i nyoprettede lyntogsløb og i mere lokalprægede tog som for eksempel en forbindelse København - Nakskov, der populært kaldtes „Lolliken“. Allerede få år efter blev de dog erstattet af lokomotivtrukne tog. En sidste renæssance fik de gamle lyntog dog med indsættelse som internationalt tog, Neptun mellem København og Berlin, men 30. september 1973 var det imidlertid definitivt slut, da den sidste litra MS (MS 401-AA 431-MS 402), returnerede fra den østtyske hovedstad.

Dette sæt er som det eneste bevaret og overgik i 1977 til Jernbanemuseet i Odense. Ved Lillebæltsbroens jubilæum i 1985, blev toget opmalet udvendigt, men da det ikke var køreklart, blev det skubbet over af en MX. Efter det returnerede det til Odense. Her opnåede det blandt andet i nogle år i begyndelsen af 1990'erne at blive udstillet side om side med sin i mellemtiden ligeledes udrangerede afløser litra MA. Men hvor sidstnævnte i dag er køreklar og er et populært museumstog, har den bevarede litra MS længe henstået som ikke køreklar og urestaureret. I 2000 blev den imidlertid overflyttet til DSB Museumstogs afdeling på Centralværkstedet i København med henblik på restaurering, som man regner med at afslutte, og kunne sætte toget i drift i august 2010.

Ekstern henvisning

Print/export