Limfjorden er nu et sund i Jylland, der forbinder Nordsøen med Kattegat og afgrænser Nørrejyske Ø mod syd. Fra ca. 1100 og frem til gennembrudet til Nordsøen ved Agger Tange 3. februar 1825 var farvandet en fjord. Limfjorden er 180 km lang. Navnet formodes komme af, at lim tidligere har betydet kalk - der er synlig overfladekalk ved Aalborg. Det dybeste sted er i Hvalpsund, hvor der er 24 meter til bunden.

I 2006 er der fremkommet forslag om at lukke fjorden ved Agger Tange igen. Det skal i så fald ske med sluser. Formålet er at undgå oversvømmelser, bl.a. i Løgstør.

Den østlige del af fjorden er et smalt flodagtigt løb mellem Aggersund og Hals.

Den vestlige del af fjorden (mellem Agger Tange og Aggersund) er et omfattende system af småfjorde, bredninger, sunde og vige.

Mors er fjordens største ø. Sallingsund, der ligger centralt i den vestlige del af fjorden adskiller Mors fra Salling.

thumb|''Odby Bugt''

Faste forbindelser

Limfjorden krydses af et antal faste forbindelser (fra vest mod øst):

Print/export