Oddesundbroen er den vestligste af Limfjordens vej- og jernbanebroer og en del af primærrute 11. Broen forbinder Oddesund Syd i Humlum Sogn, Struer Kommune med Oddesund Nord på Thyholm, Thyholm Kommune idet den fører Thybanen over farvandet Oddesund.

Broen er en buebro med broklap. Den er 472 m lang og 15 m bred. Broens retning er øst-vest, og broklappen ligger vest for buerne. Den er bemandet i dagtimerne, så broklappen kan åbnes for gennemsejlende skibe. Dog er det skibene, der må vige for tog, ambulancer m.m.

Historie

Oddesundbroen blev bygget i perioden 1934 - 1938. På det tidspunkt havde en fast forbindelse over Oddesund været diskuteret siden slutningen af 1800-tallet; men i 1932 vedtog rigsdagen byggeriet, og broen blev åbnet 15. maj 1938 af Kong Christian 10., der kørte over broen i salonvogn. Der var stor folkefest med højt solskin og 40.000 deltagere.

På grund af broens strategiske beliggenhed opførte tyskerne under 2. Verdenskrig bunkere ved broen. Én af disse er i dag bunkermuseum.

Print/export