Limfjordstunnelen er en motorvejstunnel under Limfjorden, der forbinder motorvejen i det østlige Aalborg med motorvejen øst for Nørresundby. Tunnellen blev indviet 6. maj 1969 og rummer en 6-sporet motorvej, som er en del af E45. Det var den første vejtunnel i Danmark.

Tunnellen har flere gange haft problemer med indtrængende vand. Problemet blev allerede opdaget få år efter åbningen og skyldes, at den membran, der skal beskytte tunellen mod Limfjordens vand ikke holder tæt. I 1996-1997 var tunnelrørene på skift lukket for trafik for at udbedre skaderne på betonen og armeringen, der blev angrebet af rust.

Print/export