[[Lollandsbanen]] IC2 1004 i Krungerup]] IC2 er et togsæt leveret i 13 eksemplarer til danske privatbaner i 1997 af Adtranz i Randers (i dag en del af Bombardier).

Baggrund

IC2 er en videreudvikling af IC3. Det blev designet til brug på privatbaner og på visse lokale strækninger (bl.a. var det håbet at DSB ville have købt denne type til Svendborgbanen). De første udkast til IC2-toget var nærmest en IC3 der manglede mellemvognen, og havde fået fjernet motorudrustningen i den ene af de resterende vogne. Den løsning var man dog ikke tilfreds med hos privatbanerne, som krævede en række ændringer. Disse ændringer har resulteret i det nuværende udseende.

På trods af deres lighed kan et IC2 ikke køre med IC3/IR4 togsættene som en enhed. Det skyldes, at det interfacemodul, der skal få computersystemerne til at snakke sammen ikke er installeret. Man vurderede at det alligevel ikke ville blive brugt, og derfor ikke var pengene værd. Modulet eksisterer dog, og kan eftermonteres. Interiør IC2

Gennemgang

Startende med motorvognen, litra MF, er der et førerrum, dernæst et vindue i standardstørrelse (lige over forreste bogie), og umiddelbart herefter et indgangsparti i 90 cm's bredde. Herefter kommer der et toilet (en anelse mindre i størrelse end IC3'erens), og til sidst et passagerafsnit. Går vi videre til styrevognen, litra FS, startes der med (ved den endegavl som vender op mod motorvognen) med et vindue i normal størrelse over bogien. Umiddelbart efter bogien er gulvet sænket til normal perronhøjde (ca. 60 cm. over skinneoverkant), og starter med et dørparti, dernæst et passagerafsnit, dernæst et dørparti. Her møder vi togets tredje og sidste bogie, og gulvet vender tilbage til normal højde, med et enkelt vindue i normalstørrelse, og til slut et førerrum. Bemærk i øvrigt, at der godt nok er vindue i siden til førerrummet, men ingen dør. I stedet benyttes nærmeste dørparti.

Tekniske data
  • Motor: 2 x 420 HK dieselmotorer.
  • Transmission: Mekanisk, efter samme princip som IC3.
  • Længde: 41 meter.
  • Vægt: 64 tons.
  • Antal passager: 124 siddende.
Fordeling

Der blev som nævnt leveret i alt 13 IC2. De blev fordelt med 3 til Odsherreds Jernbane/Høng-Tølløse Jernbane, 4 til Lollandsbanen (alle nu fusioneret til Regionstog A/S) og 6 til Gribskovbanen/Frederiksværkbanen (nu fusioneret til Hovedstadens Lokalbaner). Sidstnævntes sæt overgik i 2007 til Lollandsbanen. Regionstog A/S råder således nu over alle IC2.

Print/export