Frichs Fabrikker - A/S Frichs Maskinfabrik og Kedelsmedie - blev startet af Søren Frich da han den 4. september 1854 etablerede et jernstøberi og maskinbyggeri på hjørnet af Sønder Allé og Søndergade i Århus, der dengang var et ubebygget areal i byens udkant.

I starten blev der produceret byggestøbegods og landsbrugsredskaber, men efterhånden blev firmaet leverandør af støbegods til landets møllebyggere og de nyanlagte jernbaner, senere til Statsbanernes Centralværksted i Århus. I 1870'erne og 1880'erne blev virksomheden førende indenfor faget, og med 100 ansatte var virksomheden i 1870 byens største. Allerede ved århundredskiftet beskæftigede virksomheden 300-400 ansatte, og i 1930'erne var der mere end 900 medarbejdere på virksomheden.

Frichs Fabrikker fremstillede i årenes løb specialmaskiner til bl.a. margarine- og oliefabrikation, ovne, elektriske anlæg, jernbanemateriel, sporskifter, signaler, drejeskiver og kraner. Fra 1920'erne blev fremstillingen af damplokomotiver til DSB hovedproduktionen, og senere dieseltog (herunder i 1935 de nye lyntog), der også blev solgt til privatbaner og udenlandske baner i Europa, Siam og New Zealand.

I 1912 flyttede fabrikken fra Sønder Allé til et helt nyt fabrikskompleks i området, der i dag ligger ved vejen opkaldt efter Frich: Søren Frichs Vej i Åbyhøj. Togproduktionen ophørte helt i 1977, og et par år efter gik virksomheden konkurs. I nogle år fortsatte virksomheden under nye ejere (Kosan) en produktion af bl.a. gasmotorer, indtil den endelige lukning i 1986. I dag er der kontor- og erhvervsvirksomheder i det område hvor fabrikken lå i sin tid.

Rullende materiel fra Frichs (Danmark)

Damplokomotiver

Motorlokomotiver og -vogne

Print/export