Brand Holbæk station

Natten til mandag den 5. juli 2010 opstod der brand i en personvogn (Y-togs styrevogn) på Holbæk station (ved privatbanens værksteder). Branden greb om sig og bredte sig til Banedanmarks relæhus med 1964-anlægget. Anlægget udbrændte helt. Trafikken til og fra Holbæk (og på Nordvestbanens yderste del var indstillet til tirsdag den 7. juli, hvor der indledtes timedrift, med af- og tilbagemelding ved hjælp af stationsbestyrere i Regstrup, Holbæk og Vipperød.

Også Odsherredsbanens trafik blev berørt, fordi strømforsyning til fjernstyring og radio blev ødelagt ved branden, men banen kunne allerede mandag genoptage trafik til og fra Holbæk.

Den 18. juli 2010 ventedes etableret bedre sikring i mindre omfang, så trafikken kan øges, men det vurderes at tage mindst et halvt år at genopbygge anlægget. Marts 2012 var et genopbygget anlæg endnu ikke i drift.

Branden vurderes af politiet at være påsat.

Hen over week-enden 11.-13. januar 2013 blev det nye sikringsanlæg ibrugtaget så det var klar 14. januar 2013 - 2½ år efter branen.

Print/export