Kollision og afsporing i Haslev 23. december 1971

Under udkørsel fra Haslev spor 1 mod Tureby den 23. december 1971 blev lokomotivføreren ca 150 m fra det nordlige indgangssporskifte (sporskifte 106) klar over, at de bageste vogne i tog 5129, der holdt i spor 2, ikke var sporfri. Kollision med vognene var uundgåelig.

På grund af den bro der var styrtet sammen ved Kværkeby 22. december var Vestbanen fortsat spærret og en del tog blev ledt over Køge og Næstved, tillyst som særtog. Tog 5129 var oprindelig på 140 aksler og stationsbestyreren i Køge fik af Haslev oplyst, at der kunne være 88 aksler - jf. togplanen - i spor 2. Toget var derfor afsendt med 84 aksler og stationsbestyreren i Haslev gik derfor ud fra, at toget kunne være i spor 2.

Efter 5129's ankomst i spor 2 retstillede stationsbestyreren for gennemkørsel gennem spor 1 for tog 5124, der holdt for stop ved det sydlige indkørselssignal. Indgangssporskiftet i nordenden blev omstillet så snart 5129 var fri af isolationen for sikring mod utidig omstilling. Der blev ikke foretaget direkte togvejseftersyn selv om dette var foreskrevet og det endog var understreget, at isolationen i sporskiftet ikke garanterede sporfrihed, når isolationen var ubesat. Isolationen var så kort, at den ophørte 40 meter før frispormærket mellem spor 1 og 2.

Se også:

Print/export