Køge banegård - set fra syd Køge station Kj var oprindeligt en station på den Sjællandske Sydbane, anlagt 1869-70 og åbnet for drift den 4. oktober 1870. Da trafikken til og fra det sydlige udland efter 1924 flyttede over til Ringsted-Næstved blev stationen en del af „Lille syd“.

Selve stationen er ombygget flere gange, i 1983 med helt ny stationsbygning - da S-banen fra København - Køgebugtbanen - den 25. september forlængedes helt til Køge. I 2015 blev stationsbygningen fra 1983 revet ned for at give plads for Køge Kyst byudviklingsprojektet.

Bygninger

Den oprindelige stationsbygning tegnedes som de øvrige af Sydbanens stationer af Charles Abrahams. ØSJS førtes ind på Køge station i 1879 medens KRB ved sit anlæg 1917 fik egne perroner men ellers fuld optagelse på statsbanestationen. I 1936 overtog man selv billetsalget og opførte en stationsbygning for enden af perronsporene. KRB stationsbygning Køge Vest blev efter banens nedlæggelse anvendt som rutebilstation og ventesal for rutebilpassagererne. Den blev nedrevet samtidig med statsbanernes gamle stationsbygning i 1982? for at give plads for et nyt rutebilanlæg og en ny station. Køge station - gadeside omkring 1970 KRB havde en remise i tilslutning til sine anlæg. Den brændte 10. januar 1963 med tre af banens motorvogne. For at opretholde driften den sidste tid indtil nedlæggelsen måtte man derfor leje en motorvogn fra ØSJS. Den 31. marts 1963 ankom den til Køge Vest med KRB's sidste tog.

Strækninger
Print/export