Under støbning af motorvejsbroen over Vestbanen ved Humleore (Kværkeby) brød konstruktionen sammen den 22. december 1971 og sporene blev dækket af størknet beton. Der skete udover dette ikke person- eller materielskade. Juletrafikken mellem København og Jylland/Fyn blev hårdt ramt. Trafikken blev søgt opretholdt ved at lede tog over Roskilde - Køge - Næstved, men den 23. december blev denne strækning spærret på grund af kollision og afsporing i nordenden Haslev station.

Se også:

Print/export