Klaus Klitholm

Pressemeddelelse 30.11.2007

D. 30. november meddelte Claus Klitholm Trafikstyrelsen, at han har fået nyt arbejde fra 1. januar 2008.

Claus Klitholm tiltræder i en nyoprettet stilling som chef for forretningsudvikling i DSB, hvor han skal arbejde med langsigtede strategiske muligheder i koncernen.

Efter gensidig overenskomst blev det aftalt, at Claus Klitholm fratrådte med øjeblikkelig virkning.

Vi ønsker ham tillykke med de nye udfordringer og takker for en stor og engageret indsats i Trafikstyrelsen.

Per Jacobsen Direktør

Pressemeddelelse 30.11.2005

Civilingeniør, HD Claus Klitholm, 42, tiltræder 1. december 2005 som trafikdirektør i Trafikstyrelsen. Den nye trafikdirektør refererer til Trafikstyrelsens direktør Jens Andersen og får to hovedopgaver:

Statens licitationer af jernbanetrafik, hvor den store aktuelle opgave er udbuddet af togtrafikken på Kystbanen og over Øresund Trafikstyrelsens opgaver i kommunalreformen, hvor styrelsen bliver statslig myndighed i forhold til de regionale trafikselskaber og i forhold til takster, trafikplaner m.v. Claus Klitholm har et indgående kendskab til den kollektive trafik og dens organisationer, og har gennemført store udviklings- og forandringsprojekter.

Han kommer til Trafikstyrelsen fra en stilling som direktør for Cubic Nordic, der leverer billetteringssystemer til trafiksektoren. Tidligere har han bl.a. arbejdet i Bus Danmark A/S, Metro Service A/S og Lokalbanen A/S, hvor han som administrerende direktør var ansvarlig for fusionen af fem privatbaner. Han har været næstformand og formand for Jernbanernes Arbejdsgiverforening.

Den ny trafikdirektør har dermed bredt kendskab til det politiske system og erhvervslivet, og han kender trafiksektoren både fra myndighedssiden, fra driftssiden og fra leverandørsiden.

Yderligere information

For flere oplysninger kontakt venligst direktør Jens Andersen, telefon 7226 7001 eller Claus Klitholm på telefon 7226 7050.

Se også

Print/export