Metro Service A/S varetager på vegne af Ansaldo driften og vedligeholdelsen af Metroen i København. Størstedelen af selskabets 200 ansatte er Metro-stewarderne, som informerer og hjælper kunder, holder opsyn og kontrollerer billetter.

Selskabet er ejet af engelske Serco Group plc og Ansaldo. Indtil medio 2003 var også Arriva medejer af Metro Service. Fra 1. okotber 2007 overgår Sercos andel af Metro Service til ATM Azienda Trasporti Milanese

Metroen ejes af Metroselskabet og det er i praksis Ansaldo der forestår driften som operatør.

Betriebsleiter

Betriebsleiter er den danske betegnelse for den der i overensstemmelse med BOStrab har det sikkerhedsmæssige ansvar for metroens drift.

  • Peter Bruun - 31. januar 2007 (28. februar)
  • Bjørn Junker -

Se også

Print/export