Viby station ca. 1909 - med stationsforstander Byberg og hans hund Viby Sjælland Station Vy ved VibySjællandske Vestbane Roskilde-Korsør.

Strækningen blev åbnet 1856 af Sjællandske Jernbane Selskab, men først pr. 1. september 1859 åbnede holdepladsen ved Viby. Stationen blev ikke anlagt ud for Gl. Viby hvor der i tilknytning Vibygård, i forvejen var et mindre bysamfund omkring herregård og skole. Godsejeren ville imidlertid ikke vide af en station på sine jorder, og derfor anlagdes Viby station så langt mod syd, at den ikke generede godsejeren.

Under sin storhedstid som station på Vestbanen var der tale om en efter forholdende stor arbejdsplads: 1 stationsforstander, 2-3 trafikassistenter, 2 trafikelever. Desuden var der tilknyttet et posthus til stationen med egen portør, samt 4-5 postbude til at servicere området. Herudover var der ansat personale til at vedligeholde spor og signaler.

På et tidspunkt var stationen døgnbemandet og stationsforstanderen havde tjenestebolig på 1. sal af den fortsat eksisterende stationsbygning, der rummede en større opvarmet ventesal. Et signalhus, pakhuse. Vigespor og læsseramper var tidligere på samme side som stationsbygningen - vest for denne.

Sikringsanlæg DSB type 1972 etableret 1981, da stationen ændredes fra VM-station til transversalstation fjernstyret fra FC Roskilde Tog på Viby station Viby station ca 1910

Print/export