Sjællandske Jernbane Selskab senere Sjællandske Statsbaner.

Oprettet 18xx og overtog fra

Overtaget af staten 1. januar 1880.

I 1885 endeligt sammenlagt med De Jysk Fynske Statsbaner og blev under Niels Holst til Danske Statsbaner.

Strækningerne:

Baggrunden

Allerede i den 19. november 1839 holdt professor G. F. Ursin i Industriforeningen et foredrag om „Sporveje med særdeles Hensyn til deres Anlæg i Fædrelandet“, hvori han gjorde sig til fortaler for anlæg af „Sporveje“ (jernbaner) i Danmark. Foredraget blev trykt for at vække yderligere interesse, men tilliden til jernbanens kommende betydning og rentabilitet var ringe, om end der også var fortalere for jernbanen.

Civilingeniøren Søren Hjorth fik i 1839 et rejsestipendium af regeringen til i nogle måneder at opholde sig England og der studere jernbanevæsen og dampmaskiner til lokomotiver. Da han vendte tilbage blev han ansat som bestyrer af Marschall's pianofabrik, men arbejdede samtidig ihærdigt på sin jernbaneplan. Han kom i forbindelse med bogholder 1) Johan Christian Gustav Schramm. De blev hurtigt på det rene med, at Ursins plan om en jernbane Roskilde-København-Helsingør ville være for kostbar og besluttede sig til at arbejde for en jernbane mellem København og Roskilde, idet Hjorth skulle tage sig af den tekniske del og Schram påtog sig at vurdere indtægtssiden.

Se også: Danske jernbaner

Kilder:

1)
i den almindelige enkekasse
Print/export