Privatbanen Sønderjylland PBS.

Stiftedes 5. april 1997 som den første „nye“ danske privatbane. Med base i Tønder og med 6 brugte lokomotiver, som det efter lange forhandliger lykkedes at købe af DSB, drev selskabet godstrafik på godsbanen Bramming-Grindsted og Tønder-Bramming-Esbjerg, men også Løgstør fik af og til besøg af PBS.

Desuden fik man gennemtvunget at Banestyrelsen renoverede strækningen Tønder-Tinglev så PBS kunne drive godstrafik Tønder-Tinglev-Sønderborg. Et nært samarbejde med NVAG, gjorde det muligt for PBS at køre sine første tog, før selskabet selv havde lokomotiver til at klare opgaven.

I 1999 havde PBS kun tre driftsklare lokomotiver: MY 1122, MY 1124 og MY 1132; MX 42 fra Østbanen blev derfor lejet indtil banens egen MY 1110 kunne sættes i drift i september 1999.

Selskabet indstillede sin virksomhed på grund af konkurs 27. marts 2001; et ny privat jernbaneselskab - Traxion - overtog en del af PBS' aktiver og aktiviteter.

PBS milepæle:

  • 16. oktober 1997 kørte PBS det første tog med egen trækkraft til Ribe med MY 1122
  • 26. marts 1998 kørtes det første PBS-tog på Grindstedbanen med tankvogne til Danisco
  • 13. april 1998 kørtes første tog til Løgstør med stålrør
  • 27. marts 2001 gik PBS konkurs

I 1999 blev kørslen yderligere udvidet, da man fik kontrakt på transport af 45.000 tons aluminium årligt fra Grenå til Tønder, og PBS vandt samme år transporten af nye containere fra Tinglev (Mærsk containerfabrik) til Århus Havn.

PBS oplyste i 2000 at man havde vundet kontrakt på transitkørsel mellem Padborg - Malmö. Da PBS ikke havde lokomotiver til at klare opgaven, blev planerne opgiveti september 2000.

Se også:
Print/export