Masnedsundbroen 1883 -

Bygget som jernbanebro i 1883 over Masnedsund mellem Vordingborg og Masnedø (hvorfra færgeruten til Orehoved på Falster udgik fra januar 1884). Den 6. august 1937. Erstattet af en ny kombineret jernbane- og vejbro (klapbro) ved Storstrømsbroens åbning. Den første Masnedsundbro 1883-1935

De karakteristiske portaler ved den 182 meter lange første Masnedsundbro, var tegnet af statsbanernes arkitekt N. P. C. Holsøe. Ingeniør ved broens bygning var den senere driftsbestyrer ved De Bornholmske Jernbaner Joachim Fagerlund.

Den 12. december 1935 kl 08:30 blev Masnedsundbroen påsejlet af en engelsk tankdamper, der skulle passere den åbnede bro, men som af strømmen blev ført ind mod den sydlige side af bropillen. Stævnen tørnede mod broens overbygning og rev den løs fra pillens fundament. Den nordlige ende af det faste brofag styrtede i vandet. Den nye Masnedsundbro var da under bygning og det besluttedes at fremskynde arbejdet. Med en stor arbejdsstyrke døgnet rundt lykkedes det at få jernbanebroen færdig til åbning for trafik allerede den 22. december samme år. I de mellemliggende dage klaredes trafikken ved færgeforbindelser mellem Orehoved og Masnedsund, Korsør og Københavns Frihavn. Den gamle og den nye Masnedsundbro 1937. (DJM)

Den nye Masnedsundbro, der blev bygget i årene 1933 - 1937, er 201,0 meter lang, med en bredde på 8,8 meter og en gennemsejlingsbredde på 25,0 meter.

Søndag den 13. april 2014 ca. 22:30 blev broen påsejlet fra vest af fragtskibet Karla C, der under svajning fik motorproblemer. Der skete skader på broens spor og jernbanetrafikken blev indstillet til torsdag 17. april om morgenen. Trafikken genoptoges da med 40 km/t.

Tirsdag 19. august 2014 blev Masnedsundbroen påsejlet af en coaster. Jernbanetrafikken blev indstillet i ca. 1½ time.

Fredag 18. september 2015 blev broen påsejlet fra vest af en coaster.

Broklappen låses 15. juli 2016

Pressemeddelelse: Masnedsundbroen bliver låst fast 15. juli (2016) Den nuværende Masnedsundbro, som i dag er en klapbro, bliver låst fast og overgår til at være en ren vejbro. Ved siden af anlægger Banedanmark en ny jernbanebro. Fredag den 15. juli før midnat er sidste chance for at sejle gennem Masnedsund, før broen bliver låst fast. Når Masnedsundbroen bliver låst fast, er det ikke længere muligt for fartøjer med en højde på mere end fem meter at sejle til Vordingborg Sydhavn gennem Masnedsund. Banedanmark har derfor netop afsluttet arbejdet med at etablere en ny sejlrende i Masnedø Østflak mellem Kalve- og Færgestrømmen. Sejlrenden har en bredde på 45 meter, vanddybde på fem meter og en længde på 1.300 meter. I den nordlige ende af sejlrende er en vendecirkel for større fartøjer med en diameter på 400 meter. Banedanmark markerer fastlåsningen med taler og is til alle deltagere samme dag kl. 14-15 på pladsen foran Vordingborg Bibliotek Sydhavnsvej 6. Fastlåsningen af Masnedsundbroen sker som led i opgraderingen af jernbanen mellem Ringsted og Femern.

Print/export