Masnedø-Orehoved (Jernbanefærgerute) 15. januar 1884

Forbandt Sjælland (Masnedø) og Falster indtil Storstrømsbroen åbnede i 1937.

Print/export