Amtsbanerne på Als ABA

Sønderborg-Skovby 6. februar 1898 - 28. februar 1933

Lille Mommark-Mommark Færge 6. februar 1898 - 28. februar 1933

Vollerup-Nordborg 1. juli 1898 - 28. februar 1933

Ved lov af 29. marts 1924 besluttedes det at lade DSB overtage strækningen og ombygge denne til normalspor (1435 mm sporvidde). Strækningen åbnedes 15. juni 1933 og blev nedlagt 27. maj 1962.

Den første smalsporede jernbane i Nordslesvig indviedes i 1886, og den gik fra Flensborg til Kappel. Den var smalsporet, som så mange andre tyske baner, med en sporvidde på 1000 mm, og den blev forbillede for de kommende amtsbaner i Haderslev, Aabenraa og Sønderborg amter. I 13 år undersøgte en kredsbane-kommission på Als mulighederne for en bane, og i mellemtiden voksede behovet for en jernbane, så man besluttede endelig i 1887 at anlægge en bane fra Sønderborg, som skulle dele sig i en østgående linie til Skovby og Mommark og en nordgående til Nordborg. De første planer gik ud på, at den østgående skulle føres helt ud på Kegnæs, og den nord-gående skulle føres til Holm, evt. til Dyvig Havn, men begge disse forlængelser blev fravalgt senere. Banen skulle berøre så mange landsbyer som muligt, og det er årsagen til det meget bugtede forløb. Da der var mange krumninger med lille radius, anvendte man skinner med en metervægt på bare 15,5 kg, og små sveller. Højeste hastighed blev derfor kun 30 km/t, men på grund af de mange stigninger, nogle på 1:40, blev hastigheden dog noget lavere på mange strækninger. En rejse fra Nordborg til Sønderborg tog derfor 2 timer og 4 minutter, når det gik planmæssigt. Der var i alt 16 stationer fordelt over de 31 km, men da de fleste havde udskænkning, blev rejsetiden knap så mærkbar, ja af og til endda også fornøjelig. Især om vinteren var det nødvendigt at få varmen på stationerne, da kun få vogne havde „varmeanlæg“, kulfyrede ovne under gulvet eller sæderne.

At jernbanen var populær ses af tallene for passagerer og gods, som viste at der i de bedste år var mellem 500.000 og 580.000 passagerer og mellem 50.000 og 60.000 tons plus 20.000 til 30.000 stk. levende kvæg.

Efter Genforeningen blev banen omdøbt fra A.Kr.B. (Alsener Kreis Bahnen) til ABA, Amts Banerne på Als, men kælenavnet E Kleinbahn hang ved. De totalt opslidte skinner blev nu udskiftet med 26,4 kg skinner og større lokomotiver blev indkøbt. Nu blev hastigheden sat op til 45 km/t og rejsetiden successivt nedsat til 1 time og 10 min. Samtidig kunne man nedsætte billetprisen med 37%.

På grund af den tiltagende trafik med busser og lastbiler og den deraf følgende forbedring af vejnettet, blev banens økonomi truet, og da DSB tilbød at købe banen til nedlægning og erstatning med last- og rutebiler, slog man til, og den 28. februar 1933 kørte de sidste ordinære tog fra Skovby og Nordborg til Sønderborg. Kun banen fra Mommark Færgehavn til Sønderborg bibeholdtes, og blev omlagt til normalspor. I 1962 blev denne bane blev dog også nedlagt.

Se også

Print/export