William August Thulstrup (4. april 182027. december 1898) var en dansk ingeniørofficer og arkitekt, far til lægen William Thulstrup.

1868 nævnes han i Haandbog for Hæren som kaptajn, stabschef, Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand. Thulstrup var kommitteret hos Statsbanerne og i den egenskab virkede han som ingeniør og arkitekt ved anlæggelsen af jernbaner.

Sammen med kaptajn Thomas Arboe tegnede Thulstrup den anden banegård i Aarhus. Den var opført 1884 i nyrenæssancestil og muligvis inspireret af Bonns hovedbanegård, der blev opført 1883-84.1) Der er tvivl om, hvem af de to arkitekter, der har bidraget med hvad. Ifølge Thulstrup var Arboe kun ansvarlig for facaden, mens Arboe selv tog æren for hele stationsbygningen. Banegården måtte vige for den nuværende i 1929.

Året efter var Thulstrup engageret ved udvidelsen af Odenses anden banegård. Fyens Stiftstidende kunne oplyse, at tegningerne til udvidelsen var udarbejdet på overbaneingeniøren, oberst Thulstrups kontor efter dennes „anvisning og smag“ og nok engang med assistance af arkitekt Thomas Arboe. Også denne banegård blev med tiden for lille og blev revet ned 1914.2)

Han var gift med Louise Marie Adolphine Gandil (1829-1908).

1)
Asger Christiansen, „1884: Ny hovedbanegård i Århus“, Jernbanehistorisk Årbog 2009. Mads Østerby, Danske jernbaners byggeri. Et rids af et forløb (1844-1984), Odense Universitetsforlag 1984.
Print/export