Indholdsfortegnelse

Sylvius Knutzen

Sylvius Knutzen (6. august 1870 i Odense - 1. juli 1939 i Hellerup) var en dansk arkitekt, der særligt har arbejdet i Nordjylland i og omkring Hjørring.

Knutzens forældre var fuldmægtig Johan Søren Peter Knutzen og Sophie Christence f. Prange. Han blev tømrersvend og dimittend fra Odense Tekniske Skole. Dernæst gik han på Kunstakademiets Arkitektskole i København fra september 1890 til afgang i maj 1899. Han tegnede hos Vilhelm Dahlerup, Heinrich Wenck og Axel Møller. 1902-03 var han i Tyskland og Italien.

Han var assistent ved Kunstakademiets dekorationsskole og almene forberedelsesklasse 1904-14.

Knutzen udstillede på Charlottenborg Forårsudstilling 1903, 1906, 1914, 1919, 1921, 1923 og 1926, deltog i Landsudstillingen i Århus 1909, Dänische Ausstellung, Kgl. Kunstgewerbemuseum, Berlin 1910-11, Kunstnerforeningen af 18. November 1921's udstillinger i 1923-24, 1926-27, 1930, 1932-34 og 1936-39.

Han var ugift og er begravet på Vestre Kirkegård (København).

Værker

 • Villa, Kalkværksvej 4, Frederikshavn (1904)
 • Gartnerbolig med drivhuse, Kastrupvej 1, Kastrup (ca. 1910)
 • Villa, Fuglebakkevej 77, Frederiksberg (1914, præmieret)
 • Villa i Holte (udstillet 1914)
 • Gravsteder på Vestre Kirkegård (København) (udstillet 1921)

I Hjørring

 • Hjørring Bank, Østergade (1902)
 • Hjørring Teater (1907, facade, foyer og indgangsparti forsvundet 1957)
 • Hjørring Vestbanegård (1913, ombygget til auktionslokale 1942)
 • Rets- og politibygning, Jernbanegade (1919-20)
 • Gravsted, Hjørring Kirkegår] (udstillet 1926)

Stationsbygninger

Tegninger

 • Fra Italien (udstillet 1903)
 • Fra Pompeji og Rom (udstillet 1906)
 • Tårnby Kirke ved Vallø (1912, Nationalmuseet)
 • Trappe på Koldinghus, Sdr. fløj, set fra neden (udstillet 1914, 1927)
 • Frederiksborg Slot (udstillet 1923)
 • Nyborg Slot (udstillet 1923)
 • Vallø Slot (udstillet 1923)
 • Rådvad Strandmølle (udstillet 1939)

Skriftlige arbejder

Kilder

Sylvius Knutsen, Hjørring De private jernbaner havde storhedstid i 1. halvdel af 1900-tallet. Tilbage i Vendsyssel er nu kun Skagensbanen og Hirtshalsbanen.

 Banerne fra Hjørring til Hørby og til Løkken-Åbybro samt banerne Frederikshavn - Sæby - Nørresundby og Vodskov - Østervrå er for længst historie. Tilbage i landskabet står nogle steder rester af jernbanedæmninger over dale og slugter.
 Spredte æbletræer langs med minder stadig om det æbleskrog, der bliv smidt ud af vinduet på skoleudflugten en dag i 1938.

Og så stationsbygningerne!

 Man plejer ikke at være i tvivl, når man ser en tidligere stationsbygning. Selv med mange - og ikke altid lige vellykkede tilføjelser og ombygninger kan man næsten altid genkende stationsbygningernes karakteristiske træk. Især bygningerne på strækningerne Hjørring - Hørby, Hjørring - Løkken - Åbybro og til Hirtshals, som alle er projekteret af samme arkitekt, Sylvius Knutsen.
 Bygningerne er alle opført i røde teglsten og med tilsvarende tag. Det er enkle og velproportionerede huse med kraftige gesimser og som en særlig specialitet: altid med en hvidkalkede hjørnekvadring.

Hvem var Sylvius?

 Arkitekten bag stationsbygningerne hed Sylvius Knutzen, og han levede fra 1870 til 1939. Han var fynbo, født i Odense. Faderen var fuldmægtig J. S. P. Knutzen.
 I 1899 fik han afgangseksamen fra kunstakademiets arkitektskole.
 Hans virke kom fortrinsvis til at ligge i Københavnsområdet - og så i og omkring Hjørring.
 Sylvius Knutzen levede netop i den tid, hvor mange privatbaner blev anlagt. Og han blev betroet projektering af stationsbygningerne på Hjørring - Hørbybanen (1913), Hjørring - Løkken - Åbybro (også 1913) og Hjørring - Hirtshals (1925).
 Alle hans stationsbygninger har nogle let genkendelige træk.
 Bygningerne er præget af en afslappet klarhed, som forener en enkel monumentalitet med store funktionelle kvaliteter.
 Stationsbygningerne er fine eksempler på »Bedre Byggeskik« samtidig med at de er egnstypiske.
 De fleste af privatbanerne er som nævnt for længst nedlagte, og stationsbygningerne er overgået til boligformål m.v.
 Nogle steder kan man glæde sig over, at man har istandsat og vedligeholdt bygningerne i overensstemmelse med den oprindelige udformning. Og nogle steder er også de oprindelige pakhuse intakte, f. eks. i Lønstrup og Pandrup. Og der er da heldigvis stadig enkelte stationsbygninger, der om end ikke er i drift, så dog stadig er i brug i "naturlige" omgivelser på Hirtshalsbanen. De ligger således stadig velbevarede stationsbygninger i Vellingshøj, Vidstrup og Tornby.
 I Hjørring by projekterede Sylvius Knutzen 3 væsentlige bygningsværker, hvor de 2 ved skæbnens ugunst er delvis nedbrændte.
 De sørgelige rester af den tidligere Hjørring Vestbanegård fra 1913 er efter branden i 1973 genanvendt til andre formål, og man skal se godt efter for at opdage, at her lå engang smuk og karakterfuld bygning.
 Den anden - også delvis nedbrændte bygning - er Hjørring teater. Ved en brand i 1957 gik indgangspartiet og foyeren m.v., tabt medens vi stadig kan glæde os over den smukke teatersal, som blev reddet.
 Gamle fotografier viser indgangens smukke klassicistiske facade med en udsmykket frontgavl.
 Det var en indgang, som overbevisende signalerede teater, og som markerede sig fint i gadebilledet.
 Teatersalen var for sin tid (1907) noget af en teknisk bedrift ved at gulvet kunne ændres fra skrå til vandret stilling.
 Det var måske en idé at finde de oprindelige tegninger til hhv. Vestbanegården og især Hjørring teater og prøve at få genskabt noget af den fordums pragt og herlighed!
 Sylvius Knutzens 3. bygning i Hjørring er retsbygning er i Jernbanegade, opført i 1920. den er typisk for mange af hans arbejder.
 Enkle og roligt proportionerede røde mur- og tagflader, en kraftig markering af gesimsen og mere den karakteristiske hjørnekvadring.
 Midterpartiet er markeret med en stor klassisk frontgavl. Over indgangsdøren er der en fronton med buet overkant.
 Retsbygningen fremtræder smuk og velholdt og med den lille forhave og et solidt gitterværk bibeholdt.
Print/export