Ved ansættelsen som chef for Havarikommissionen for Civil Luftfart pr. 1. maj 2001

Steen Halvorsen er 42 år og uddannet akademiingeniør. Han kommer fra en stilling som afdelingsingeniør i Flyvematerielkommandoen.

Steen Halvorsen har tidligere været ansat ved Hærens Materielkommando som teknisk sagsbehandler og projektleder.

Steen Halvorsen er endvidere aktiv reserveofficer med grad af major.

Print/export