Værslev station opført 1874, nedrevet 1973 Værslev station (Væ) på Nordvestbanen.

Tidligere også

Fjernstyret fra FC Kalundborg fra 19xx til primo 2013.

Stationsbygningen, tegnet af A. Ahrens, opført 1874 og nedrevet 1973.

Print/export