En Togstav (token) er normalt et metalstykke med indpræget strækningsafsnit. Når en togstav er udleveret til en lokomotivfører, kan et andet tog ikke indlades på det pågældende banestykke, før staven er afleveret til en station og indlåst i det dertilhørende signalapparat. Togstav har i Danmark kun været anvendt - forsøgsvis i 1910 - på strækningen Dalmose-Skælskør.

Systemet har især været udbredt i England og de britiske kolonier.

Sikringsanlæg

Print/export