Toglokomotiv

Lokomotiv der er bygget til fremføring af tog på strækningen („strækningslokomotiv“). Anvendes dog også ofte til rangering (se også rangerlokomotiv).

Print/export