Todbøl T Tod på Thybanen

  • Billetsalgssted fra 1. maj 1890
  • Holdeplads med offentligt læssespor fra 15. okt. 1904
  • Station fra 2. maj 1922
  • Trinbræt fra 2. maj 1956 (ophørt som togfølgestation og nedrykket til T&S, sidesporet fjernet aug. 1956 (er det det, som vi ser på fotoet?))
  • T nedlagt 27. maj 1967.

Centralsikring: 1925/26. Centralaflåsning af sporskifter og opstilling af kendingsmærker for holdested uden hovedsignaler: 1934/35.

Print/export