Svebølle station Se, på Nordvestbanen

Stationsbygningen fra 1874 blev nedrevet 2003

Print/export