Sonnerup Gl. Kro blev åbnet i året 1820 i forbindelse med den nye landevej fra Køge til Vordingborg. Langs denne landevej, blev der med passende mellemrum lagt kroer. I 1870 da jernbanen fra Roskilde til Vordingborg kom i gang tog den en stor del af landevejstrafikken. Så greven af Bregentved flyttede sin bevilling fra Sonnerup til en kro ved Tureby station. Men allerede året efter konstateres i et amtsrådsmøde, at der var et føleligt savn for de vejfarende „der ej søgte jernbanen“. Der blev derfor givet en ny bevilling til Sonnerup Gl. Kro.

Midt i 60'erne blev Sonnerup Gl. Kro ombygget og restaureret i samarbejde med Roy Hurtigkarl, der i de følgende år drev kroen med stor dygtighed.

Efter brand i 2003 blev kroen genopbygget af Skanska, desværre med så meget byggesjusk, at den nu må nedlægges. Kroen vil fremover blive brugt til privat beboelse. Bradn i Sonnerup Kro, oktober 2003

Print/export