Sminge stationDiagonalbanen mellem Resenbro og Gern.

Trinbrættet blev flyttet væk fra stationsbygningen ca. 135 meter 1962 (ibrugtaget 13. marts 1962) så det kom til at ligge ved overkørslen ved Sørkelvej.

Nedlagt 1971.

Print/export