Sallingbanen, også kendt som Skive-Glyngøre Banen eller Nordsalling Banen/ blev åbnet i 1884. Persontrafikken på banen indstilledes i 1971. Godstrafikken stoppede nogle år senere. Banen var en statsbane. Banen er nu afløst af cykelstien Salling Natursti.

Stationer på Sallingbanen

Ændret linjeføring

I 1962 fik den sydlige del af banen en ny linjeføring. I denne forbindelse blev stationerne Skive H og Skive Nord flyttet.

Tilsluttede jernbaner

I Skive var banen tilsluttet strækningen Langå-Viborg-Struer. Enkelte tog kørte hele vejen fra Glyngøre til Århus H.

Fra 1924 til 1968 var Skive-Vestsalling Jernbane tilsluttet Sallingbanen syd for Dølbyvad.

Mellem 1889 og 1977 sejlede der en jernbanefærge fra Glyngøre til Nykøbing Mors. I Nykøbing var den en færgestation og en kort jernbanestrækning. Derimod blev de planlagte banestrækninger på Mors aldrig bygget færdige.

I Jernbaneloven af 1918 blev det fastsat, at der skulle bygges en Nørre Salling Jernbane (NSJ) i den senere Sundsøre Kommune. Der blev dog aldrig givet koncession til strækningen.

Statens andel i Nørre Salling Jernbane skulle have været 50 procent. Banen skulle havde haft færgestationer ved Sundsøre (færge til Himmerland over Hvalpsund) og ved Branden (anløbsbro og færge til Fur over Fursund).

Nørre Salling Banens linjeføring skulle have været Branden - Selde - Junget - Nørre Thise - Sundsøre - Thisetorp - Breum. Banen skulle så have været tilsluttet Sallingbanen i Jebjerg eller Lyby.

Se også:

Print/export